Selecteer een pagina

Madzuli Agency neemt sinds vorige week deel aan het Voka charter ‘duurzaam ondernemen’. Het actieplan, met als doel het charter te behalen, werd de voorbije week goedgekeurd. We zijn dus op de goede weg.

Het Voka charter heeft 5 grote pijlers: people, planet, peace, partnership en prosperity. Het is de bedoeling dat Madzuli Agency in 2018 15 actiepunten in lijn met deze 5 pijlers concretiseert. De uitwerking van de actiepunten wordt tussentijds geëvalueerd met tot slot een eindbeoordeling door externe auditors. Deze auditors bepalen of de actiepunten voldoende werden uitgewerkt en hierdoor het Voka charter ‘duurzaam ondernemen’ aan Madzuli Agency wordt toegekend. Hieronder vinden we enkele van de 17 VN-doelstellingen die door middel van de afgesproken actiepunten verder zullen worden uitgewerkt:

People

Een goede gezondheid is noodzakelijk voor werknemers zodat ze goed kunnen presteren. Madzuli Agency wil de motivatie van zijn werknemers optimaliseren en positief beïnvloeden, zoals zorgen voor een vlotte re-integratie na arbeidsongeschiktheid.

Onderwijs en continu leren zijn belangrijk voor de online wereld. Madzuli Agency streeft naar een opleidingsbeleid dat opleiding voorziet op maat van elke werknemer.

Gendergelijkheid is de dag van vandaag een belangrijk onderdeel in de bedrijfssector. Vrouwen en mannen horen gelijk te zijn en gelijke kansen te krijgen. Als bedrijf wil Madzuli Agency een weerspiegeling zijn van de moderne maatschappij met een mix van werknemers.

Planet

Duurzame consumptie en productie worden steeds belangrijker in de huidige wereld. Het sorteren van afval, het gebruiken van producten met groene labels, … kunnen hier allemaal toe bijdragen.

Het opbouwen succesvolle externe relaties, door interne procedures te optimaliseren.

Het tegengaan van de klimaatopwarming is een belangrijk punt voor Madzuli Agency. Hierdoor gaan we onze werknemers sensibiliseren over rationeel energieverbruik. Het reduceren van CO² voetafdruk hangt hier onlosmakelijk mee samen.

Peace

Een vreedzame samenleving met oog op duurzaam ondernemen en toegang tot justitie voor iedereen. Het verhogen van de betrokkenheid van werknemers bij het duurzaamheidsbeleid. Klanten, prospecten maar ook leveranciers bewust maken van beleid en ze hier ook in laten deelnemen.

Partnership

Wereldwijd partnerships voor duurzame ontwikkeling. Duurzame samenwerkingen opbouwen met onderwijsinstellingen, maar ook andere partners.

Prosperity

Een duurzame economische groei, een productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Ook zorgen we voor een vlotte integratie van nieuwe werknemers.

De bedrijfscontinuïteit kunnen we blijven garanderen door middel van een disaster recoveryplan.

Ongelijkheid in en tussen landen wegwerken. Aankopen via bedrijven die ethische handel hoog in het vaandel dragen.